Καλωσήλθατε στο ΝΕΟ web.alphabit.gr, το χώρο φιλοξενίας των έργων σε ανάπτυξη.

Παρακαλώ επισκεφθήτε τον υποφάκελο που σας έχει κοινοποιηθεί, για να δείτε την πρόοδο επάνω στο έργο σας.

Φιλικά,

Η Ομάδα Ανάπτυξης της Alphabit

 

Welcome to web.alphabit.gr the development projects hosting site.

Please visit the subfolder provided to you in order to preview work done on your project.

Kind regards,

The Alphabit Dev Team